NO CH VICITA's MYSTIC SHADOW OF GIZA

"GIZA" * BASENJI OF THE YEAR 2009 *
"GIZA" * VINNER AV BASENJISPESIALEN 2009